Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 08 2015

Effat
2068 380e
Reposted fromechium echium viapingwineq pingwineq
Effat
Ninelle Efremova
Reposted fromnazwabyla nazwabyla viapingwineq pingwineq

June 06 2015

Effat
Effat
Jeśli doprowadzisz do porządku własne wnętrze, to co na zewnątrz samo ułoży się we właściwy sposób.
— Eckhart Tolle
Reposted fromxalchemic xalchemic viacytaty cytaty
Effat
I nagle cofasz się w czasie przeglądając wpisy z początków Waszej znajomości, bo chcesz sprawdzić czy zawsze byłaś taka zakochana.
— 2 lata, 4 dni.
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viacytaty cytaty

June 03 2015

Effat
5803 ec12 500
Świetlicki.
Effat
Jest w sercu takie miejsce, że gdy się je uderzy, przestaje bić.
— Ghost Whisperer
Reposted fromImponderablehippie Imponderablehippie viadusix dusix
Effat
Za dużo Was tutaj moi chłopcy, za dużo kawalerów za mało rąk do trzymania i kwiatów do zbierania. Idźcie komplikować komuś innemu. To i owo. Świat i życie.

June 02 2015

Effat
7828 f07d 500
troi nam się w głowach od tych kłębków uczuć
Reposted byponczus ponczus
Effat
Effat
2013 619e
Reposted fromusual usual viahansoolo hansoolo

May 29 2015

6401 99d6
Reposted fromimmortal-a immortal-a viadusz dusz

May 28 2015

Effat
3917 9c64 500
różnica pokoleniowa
Reposted from0agus0 0agus0 viamefir mefir
8833 b4c0 500
Reposted fromles-levres-nues les-levres-nues viamefir mefir
Effat
1464 f372

May 27 2015

Effat
7985 d93b
;)
Reposted fromhugmetight hugmetight viapingwineq pingwineq
2874 0375 500
Reposted fromghostlyroyalty ghostlyroyalty viapingwineq pingwineq

May 26 2015

Effat
3695 9a19
Reposted frommartynkowa martynkowa viailoveyou iloveyou
Effat
Rozpiętości pierwszych słów
                                    szerokości pierwszych zdań.
Tags: #newhere
Reposted bypingwineqponczus
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl